Electric Screen 1:1 136" (572 Lượt xem)

Màn hình chiếu

ELECTRIC SCREEN 1:1 136" 3,124,000 VNĐ

  • Nhãn hiệu: ...
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Bảo hành: 12 Tháng

Kích thước: 244x244 (cm) - 96x96 Inches