Electric Screen 4:3 300" (659 Lượt xem)

Màn hình chiếu

ELECTRIC SCREEN 4:3 300" 42,680,000 VNĐ

  • Nhãn hiệu: ...
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Bảo hành: 12 Tháng

Kích thước: 610x457 (cm) - 240x180 Inches